De Frivilliges Hus og FN´s verdensmål

1084

FN´s 17 verdensmål blev vedtaget af FN´s generalforsamling i 2015 og er siden tiltrådt af alle lande. Emnerne omfatter bl.a. fattigdom, sundhed, uddannelse, ligestilling, energi og miljø, produktion og forbrug, fred og samarbejde – og sigtet er at gøre verden bedre og mere bæredygtig inden 2030.

Selvom vi i De Frivilliges Hus gør en dyd ud af, at vi er lokalt forankrede, så er vi også meget bevidste om, at vi er en del af verden og det globale fællesskab. I vores dagligdag ser vi tydeligt, hvor meget det kan forandre, når mennesker går sammen og trækker i samme retning, og FN´s verdensmål handler netop om, at vi løfter i flok; at hele verden arbejder sammen hen imod målene.

I De Frivilliges Hus arbejder vi primært inden for fem af målene:

  • Sundhed og trivsel
  • Mindre ulighed
  • Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Partnerskaber for handling

Vi mener, at vi i vores arbejde med disse mål bidrager til den bæredygtige udvikling og til, at verdensmålene kan nås i alle lande.

Læs mere om, hvordan vi i De Frivilliges Hus arbejder med verdensmålene her