De gode fortællinger fra psykiatrien d. 23. august

692

Lille Skole for Voksne, De Frivilliges Hus, Den Sociale Skadestue og Sinds Pårørende indbyder alle interesserede til et spændende foredrag/debatarrangement onsdag d. 23. august kl. 19.00-21.00 på Sind Skolerne, Doktorens Gyde 3, 9000 Aalborg. Oplægsholder og debattør er: John Toft. Der er gratis entré, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til Sind Skolerne på tlf. 9813 8066 eller her: http://bit.ly/2rPc24R 

John Toft har som psykolog 20 års erfaring i voksen psykiatrien. John Toft er tilknyttet ambulatorium for personlighedsforstyrrelser, men har også erfaring med andre områder som f.eks. angstlidelser og depression.

I foredraget vil John Toft fortælle om sit arbejde som psykolog og sine erfaringer i psykiatrien. Der er mange positive historier om forløb, hvor patienter har udviklet sig positivt, og enten har lært at håndtere den psykiske lidelse – eller er blevet helbredt. Der vil være anonymiserede eksempler på positive forløb i psykiatrien, og kort præsentation af egen forskning. Hvad kendetegner sådanne positive forløb, hvilke krav stiller det til patienten?

Se flere spændende foredrag og arrangementer her: http://www.sindskolerne.dk/kulturarrangementer/debatforedrag/