De Positive

2103
Vi mødes hver torsdag formiddag fra kl. 9.30 til 12.30

Klubbens formål er, at skabe kontakt til nye førtidspensionister, at støtte hinanden, at samarbejde med centrene og ældrerådet i området, skabe kontakt og samarbejde med andre førtidspensionister i kommunen, at være aktivitetskabende som f.eks. hyggeligt samvær, tage på udflugter og høre foredrag.

Klubben er for alle selvhjulpne førtidspensionister i Aalborg Kommune.

Indmeldelse sker til klubbens formand eller kasserer. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til formand eller kasserer. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingens fastsat kontingent. 150 kr. årligt.

Damstræde 48
Liselotte Johansen
Email: lej@klarupnet.dk
Tlf. 2330 9455
9220 Aalborg Øst