Demokratisk forum – Rumænien

3189
Rumænien

Er en humanitær forening med både individuelle medlemmer og en del kollektive medlemmer (foreninger og institutioner). Foreningen er primært hjemhørende i Nordjylland, men er åben for alle. Alle opgaver i foreningen løses med frivilligt arbejde af medlemmerne – alle humanitære opgaver løses derfor uden administrative og lønmæssige udgifter til danske medvirkende.
Der gennemføres hvert år introducerende projekter for nye medlemmer, så de kan få et personligt forhold til og en erfaring med Moldova. Foreningen driver sine aktiviteter med en meget bred vifte af udvalg og projekter og har tillige egen 9-personers bus.
Foreningen har mangeårige erfaringer med undervisning, udviklings- og demokratiseringsarbejder i Rumænien (overvejende i Vestrumænien), og siden 2009 primært i Moldova. Foreningen har derfor gennem årene oparbejdet et indgående kendskab til forholdene i Moldova. Som en demokratisk organisation, kan den hurtigt tilpasse sig nye behov og situationer i modtagerlandene og nye interesser og muligheder i Danmark
Foreningen har et mødelokale og administration i Nørresundby, Vestergade 16, 1. sal th. tlf. 98 19 31 15.

Formand
Ole Winther Sørensen
Mellemvangen 11
9400 Nørresundby
Telefon +45 98 17 37 77
Mail:formanden@df-r.dk