Den Boligsociale Fond

498

Vi beskæftiger os både med sociale indsatser over for de mest udsatte og sårbare grupper i samfundet og med boligsociale aktiviteter til mennesker, der har vanskeligt ved at klare sig i en almindelig bolig uden hjælp, f.eks. på grund af psykiske lidelser, misbrug, hjemløshed eller andre alvorlige personlige problemer. Vi er en frivillig forening, hvor alle kan blive medlem eller indgå i vore lokale aktiviteter som frivillig.

Den Boligsociale Fond