Den russisk-danske forening Skazka

1239

Den russisk-danske forening “Skazka” sætter fokus på at danne et udviklende og oplevelsesrigt fællesskab/miljø for børn, der vokser op i Danmark med en eller to forældre med russisk kulturel baggrund.

Skazka tilbyder undervisning af russisk-danske børn i weekenderne, hvor de lærer om det danske og det russiske sprog, historie, kultur, traditioner og værdier. Derudover tilbyder foreningen teater- og dramaundervisning, billedkunst og danseworkshops for børnene.

Der skabes et fællesskab, hvor alle kan få mulighed for at udtrykke sig, dele erfaring, få ny viden, spejle sig i hinanden, udvide sin omgangskreds og på den måde støtte og afhjælpe hinanden i en tværkulturel kontekst, og på den måde fremme integrationen i det danske samfund.

Daria Ellgaard +45 31237558

dasha.ellgaard@gmail.com