Den Sociale Skadestue

3022
Den social skadestue:
Kan tilbyde samtale under fire øjne, hvor den enkelte selv afgør, hvad der skal tales om.
Det kan være alt lige fra angst, misbrug og ensomhed til hverdagsproblemer eller jobbet.
Vi fungere desuden som offerrådgivning i Aalborg for Nordjyllands politikreds, hvor vi giver støtte til ofre, der har været udsat for vold eller andre ubehagelige og krænkende oplevelser.
Vi lægger vægt på et fortroligt og uformel samvær, hvor vi tager os tid til at lytte og støtte.
Desuden tilbyder vi:
Fuld anonymitet
Tavshedspligt
Ingen journalføring.
Vi har et bredt kendskab til sociallovgivningens rammer samt de tilbud om råd og vejledning, der ellers findes i området. vi samarbejder med offentlige såvel som private inistitutioner og kan henvise til andre, der kan tilbyde yderligere hjæp.
Det frivillige arbejde i foreningen:

For at sikre, at de frivillige er egnede til arbejdet, skal alle gennemgå en grundig ansættelsessamtale og efterfølgende oplæringsperiode. Når den er afsluttet, vil de frivillige løbende blive tilbudt kurser af socialfaglig karakter, ligesom de vil kunne hente hjælp og støtte fra den fastansatte.

Vores telefoner er åben: alle ugens dage fra 18 til 7 om morgen. Alle er velkomne!

Vor Frue Stræde 6

Tlf. 9812 3292.
9000 Aalborg