Diakonidag om ensomhed d. 2. november

614

Stiftsudvalget for diakoni i Aalborg Stift inviterer til diakonidag om ensomhed torsdag d. 2. november 2017 kl. 16.30-21.00 i Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, Aalborg. Se program for dagen her: https://aalborgstift.dk/stiftet/stiftsudvalg/diakoniudvalget/diakonidag-om-ensomhed

Sidste frist for tilmelding er søndag d. 22. oktober til Paul Holm, paul-holm@mail.tele.dk, tlf. 98255322. Deltagerbetaling  er 160 kr., der dækker drop-in kaffe og middag med en øl eller sodavand. Beløbet indbetales på konto i Spar Nord Bank: 9037-2600015357.

Kom og få inspiration til diakonalt arbejde i dit sogn, når diakoniudvalget i Aalborg Stift afholder diakonidag for præster, ansatte og frivillige. Emnet for dagen er ensomhed.

Få indblik i forskellige hjælpetilbud i Aalborg, der beskæftiger sig med ensomhed:

 • Headspace, Aalborg
 • Kirkens Korshær, Aalborg
 • Samvirkende Menighedsplejer, Aalborg Stift
 • Sct. Nicolai Tjenesten, Nordjylland
 • Studenterpræsterne, Aalborg
 • Folkebevægelsen mod ensomhed
 • Ældresagen, Aalborg
 • Sjælesorg på Nettet, folkekirken
 • Reden – KFUK, Aalborg
 • Folkekirkens Familiestøtte, Aalborg Stift
 • Café Parasollen og Butik 21
 • Den Blå Sociale Café
 • Ventilen, Aalborg
 • Diakoniudvalget, Aalborg Stift – inspiration om sognediakoni

ensomhed2