Dialog mod Vold

758

Dialog mod Vold er et behandlingstilbud, der hjælper voldsudøveren til et liv uden vold ved at sikre den rette behandling. Få hjælp til at ændre din måde at reagere på, så du lærer at løse problemer og konflikter uden vold.

Dialog mod Volds mission er at stoppe vold og nedbringe antallet af voldsudsatte børn og voksne. Vi stopper den voldelige adfærd gennem at tilbyde specialiseret psykologbehandling baseret på evidensbaserede metoder såsom kognitiv, mentaliseringsbaseret og narrativ terapi. Vi tilbyder behandling til både udøvere og udsatte; voksne såvel som børn og unge.

Forudsætningen for at en familie kan komme i behandling hos os er at den, der udøver volden, ønsker at tage ansvar. Gennem at sætte ind overfor den voldelige adfærd bryder vi den negative sociale arv og hjælper børn, der er i risiko for at blive anbragt udenfor hjemmet, til at kunne forblive trygge i deres eget hjem.

 

Dialog mod Vold

Telefon: 3530 1717

https://da-dk.facebook.com/dialogmodvold.dmv/

https://dialogmodvold.dk

 

Dialog mod Vold – afdeling Aalborg

Dialog mod Vold har en afdeling i Aalborg med tilbud om hjælp til at stoppe vold i nære relationer.

Har du brug for hjælp så tag kontakt:

Telefon: 3130 1717

Mail: info@dialogmodvold.dk