Diversity Works

407

Diversity Works er en ngo for minoritetsetniske danskere, der arbejder for social lighed, lige muligheder og lige rettigheder for alle.

ALLIANCEN er Diversity Works landsdækkende netværk for minoritetsetniske foreninger. I ALLIANCEN finder foreninger hinanden, bygger mangfoldige fællesskaber, udveksler viden, inspirerer og lærer af hinandens erfaringer med foreningsarbejde.

Har du og din forening kyst til at være en del af ALLIANCEN, så kontakt projektleder Mie Sommer på tlf. 41953154 eller mail: mss@diversityworks.dk