Er du okay?

353

Er du okay er en platform for børn og unge med alvorlige udfordringer som vold, sorg og psykisk syge forældre

Mødrehjælpen står for den del af hjælpen, der handler om vold, Psykiatrifonden kan hjælpe dig, hvis du har en forælder med psykisk sygdom og Børn, Unge og Sorg kan hjælpe, hvis du har en forælder eller kender en, der er alvorligt fysisk syg.

https://erduokay.dk/