FairGlobe Aalborg

523

Fair Globe’s hensigt er at virke for almennyttige og almenvelgørende formål af enhver art.  Herunder at fremskaffe midler, der kan anvendes til at yde mikrolån i Europa, Afrika, Asien, Amerika, Mellemøsten og Oceanien med henblik på at hjælpe udsatte mennesker med at skabe varige mikrovirksomheder, give adgang til uddannelse samt opbygge sanitets- og sundhedsprojekter, der kan hjælpe familier og lokalsamfund ud af nød og fattigdom.  Organisationen drives som en non-profit organisation, hvormed indtægter fra mikrolån geninvesteres 100% i nye mikrolån. Så kort fortalt er Fair Globe’ vision at skabe bedre leveforhold for alle verdens borgere samt sikre planetens fremtid. Og det skal gøres i praksis ved at fremskaffe midler til mikrolån projekter med fokus på især kvinder, børn og flygtninges uddannelse og virksomhed eller ved at give disse mennesker mulighed for at leve med rent vand og under ordentlige sanitære forhold.

Peter Als Tlf. 23 9191 98