FBU-Region Nordjylland

981

FBU’s formål er at samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte efter “Lov om Social Service”, herunder anbringelse udenfor hjemmet, ved:

at samle, støtte og rådgive forældre gennem kurser, aktiviteter og samtalegrupper
at støtte og rådgive den enkelte forældre
at være bisidder for den enkelte forældre
at drive FBU – LINIEN som en åben og anonym telefon rådgivning
at have en organisering af støtten til FBU’s frivillige støttepersoner, der “støtter op” samt giver mulighed for udvikling og kvalificering af den støtte, de lokale foreninger og Landsforeningen tilbyder:
at arbejde for, at støtte til forældre ydes til gavn for hele familien.

Østergade 45, st.
Pia Sørensen
Email: hjem.116@hotmail.com
Tlf. 2123 5511
9400 Nørresundby