Oversigt over foreninger og organisationer indenfor sygdom- og handicap.
NB! Vær opmærksom på at foreninger godt kan indgå under flere katagorier.

Aalborg Aflastningstjeneste og Vågekonetjeneste

Frikvarter til pårørende Aflastning tilbydes pårørende til alvorligt syge og demente i eget hjem. Vågekoner tilbyder at sidde hos døende på plejehjem eller i eget hjem. Har...

Aalborg Døves Idrætsklub START

Grønlands Torv 18, 1. sal Brian Jørgensen Email: start@ikstart.dk 9210 Aalborg SØ

Aalborg Førtidspensioniset, fleksjobbere og langtidssyge (AFFL)

Foreningen er tilsluttet landsforeningen for Førtidspensionister m.m. Hvem er vi? Vi er en bestyrelse, som består af frivillige. Vi er ikke eksperter, men helt almindelige mennesker, hvor...

Aalborg FRI-TID

Med Aalborg FRI-TID har Aalborg Kommunes Handicapafdeling fokus på at forbedre livskvaliteten for personer med handicap ved at involvere frivillige til sociale aktiviteter. Bliv FRI-TIDven Vi...

Aalborg Tandemklub for blinde.

Aalborg Tandem Klub er en forening for blinde og svagtseende. Alderen på medlemmerne svinger fra 25 til 62 år, der alle søger frivillige ledsagere,...

Aalborg Tegnsprogsforening

Aalborg Tegnsprogsforening hører under Danske Døves Landsforbund. Vi holder til Døves Kulturcenter ved Grønlandstorv. Her sker der flere aktiviteter og der er en cafe. Foreningen har...

Aalborg Tegnsprogsforening v/Erik Præstegaard Kris

Døves Kulturcenter, Grønlands Torv 18, 1.sal Erik Præstegaard Kristensen Email:mail@aalborgdeaf.dk Tlf: 9814 4766 9210 Aalborg SØ

Aktive Ordblinde

Aktive ordblinde er en foreningen for ordblinde børn og voksne, der har svært ved at læse, stave, skrive, udtale lange ord eller kende forskel...

Alzheimerforeningen

Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende. Vi rådgiver, informerer og støtter forskning i...

Astma-Allergi Forbundet

Astma-Allergi Danmark arbejder for, at alle berørt af astma, allergi, høfeber og eksem får en bedre hverdag. Det gør vi blandt andet ved at: give råd...

Autisme Landsforeningen, kreds Nordjylland

Landsforeningen Autisme Kreds Nordjylland Tlf: 3025 9210 Info@autismenord.dk Landsforeningens Autismes sekretariat Tlf. 7025 3065 Vores hjemmeside: www. autismenord.dk

Bækkensmerter.dk

Bækkensmerter.dk har til formål at skabe et socialt netværk for vores medlemmer, og har mange års erfaring inden for området. Bækkensmerter.dk hed tidligere Foreningen...

Bliv frivillig på Aalborg Universitetshospital

Frivilligkorpset har været en del af Aalborg Universitetshospital siden år 2000 og antallet af frivillige er støt vokset siden. Der er frivillige i tværgående...

Bloddonerne i Danmark

Blekinge Boulevard 2 Høje Taastrup Tlf. 7013 7014 2630 Taastrup

Bloddonorerne i Aalborg

Som frivillig ved Bloddonorerne i Danmark er du med til at sikre, at der altid er blod nok til behandlingsformål på de danske hospitaler....

Blodprop- og AK-Patientforeningen

Blodprop- og AK-Patientforeningen er en privat forening, der samler informationer om Antikoagulationsbehandling, som i daglig tale kaldes AK-behandling. Blodprop-og AK-Patientforeningen er uden offentlig økonomisk støtte. De...

Colitis Crohn-foreningen

Colitis-Crohn foreningen blev etableret 15. marts 1989 og har ca. 5.500 medlemmer i dag. De primære tarmsygdomme er morbus Crohn og colitis ulcerosa (begge IBD),...

Cystisk Fibrose Foreningen

Cystisk Fibrose-foreningens formål og virke er at arbejde for patienter med den alvorlige, arvelige og medfødte sygdom Cystisk Fibrose (CF) i Danmark ved at...

Dalyfo, Dansk Lymfødem Forrening

Kontakt DALYFO Du kan kontakte DALYFO's formand, Lise Petersen, med brev, via mail eller på telefon: Lise Petersen Arent Hansens Vej 3, Smidstrup, 3250 Gilleleje tlf. 70 22 22...

Danmarks Lungeforening

Danmarks Lungeforenings lokalforeninger bygger på frivilligt arbejde. Lokalforeningerne søger frivillige, som har lyst til at engagere sig og give lidt af deres tid til en...

Danmarks Lungeforening, lokalforening Aalborg

Jan Simonsen Email: lunge.nordjylland@hotmail.com 9000 Aalborg

Dansk Acusticusneurinom Forening

Kurt Pedersen, Arnakhusvej 5, Email: acusticus@stofanet.dk Tlf: 4649 6718 3140 Ålsgårde

Dansk Blindesamfund

Hver anden tirsdag(i ulige uger) . Kom og vær med til at præge Forsamlingshuset fra starten. Der plejer jo at foregå mange spændende ting...

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening (DCF) er en patientforening for personer, der er intolerante over for gluten. Foreningens formål er at varetage cøliakeres særlige interesse samt drive...

Dansk Dystoniforening

Dystoni er betegnelsen for ufrivillige spændinger i musklerne, som kan resultere i abnorme bevægelser og stillinger af kropsdele og lemmer. Neurologerne skønner, at der...

Dansk Epilepsiforening

Dansk Epilepsiforening er en frivillig forening, der varetager de i alt 45.000-55.000 danskere med epilepsi og deres pårørendes interesser. Vi arbejder for, at personer...

Dansk Fibromyalgiforening

Dansk Fibromyalgi-Forening (DFF) tilbyder sine medlemmer en række forskellige medlemstilbud. DFF formidler viden om fibromyalgi og forskning heri til medlemmer og det omgivende samfund. DFF har...

Dansk forening for Neurofibromatosis Recklinghause

v/Dora Larsen, Skelagervej 77, 1 mf. Tlf: 6170 9299 Aalborg 9000

Dansk Glaukom forening

Grøn stær Foreningens overordende målsætning er at varetage Glaukom patienters interesser og imødekomme deres særlige behov og problemer. Postboks 142 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 0393 mail: post@glaukom.dk    

Dansk Handicap Forbund

DHF Aalborg er en lokalafdeling under Dansk Handicap Forbund. Vi arbejder for, at mennesker med handicap, får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Vi...