Forside Find hjælp & selvhjælp Sygdom og Handicap

Sygdom og Handicap

Oversigt over foreninger og organisationer indenfor sygdom- og handicap.
NB! Vær opmærksom på at foreninger godt kan indgå under flere katagorier.

Aalborg Døves Idrætsklub START

Under sidste verdenskrigen var der præget af sport under enhver form. I Danmark findes der adskillige døve sportsklubber og det er derfor forståeligt at...

Aalborg Førtidspensioniset, fleksjobbere og langtidssyge (AFFL)

Foreningen er tilsluttet landsforeningen for Førtidspensionister m.m. Vi er en bestyrelse, som består af frivillige. Vi er ikke eksperter, men helt almindelige mennesker, hvor vi selv...

Aalborg FRI-TID – vil du gøre en forskel for personer med handicap?

Aalborg FRI-TID er en enhed i Aalborg Kommunes Handicapafdeling, hvor vi har fokus på at forbedre livskvaliteten for personer med handicap gennem frivillige fællesskaber. Vi...

Aalborg Kommunes Handicappris 2019 – indstil din kandidat

Hvem har fortjent et ekstra skulderklap som tak for indsatsen på handicapområdet i 2019? Kender du en person, gruppe, forening eller virksomhed, som yder en...

Aalborg provstiers Menighedspleje

Aflastningstjenesten ved Aalborg provstiers menighedspleje er et tilbud til pårørende, som dagligt passer en kronisk syg eller demensramt i hjemmet. Ordningen giver den pårørende mulighed...

Aalborg Tandemklub for blinde.

Aalborg Tandem Klub er en forening for blinde og svagtseende. Alderen på medlemmerne svinger fra 25 til 62 år, der alle søger frivillige ledsagere,...

Aalborg Tegnsprogsforening

Aalborg Tegnsprogsforening hører under Danske Døves Landsforbund. Vi holder til Døves Kulturcenter ved Grønlandstorv. Her sker der flere aktiviteter og der er en cafe. Foreningen har...

Åbent Hus i Kræftrådgivningen d. 24. oktober

Torsdag d. 24. oktober 2019 åbner Kræftrådgivningen i Aalborg dørene i forbindelse med Knæk Cancer ugen. Der er åbent kl. 10.00-18.00 i Kræftrådgivningen på...

Alzheimerforeningen

Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende. Vi rådgiver, informerer og støtter forskning i...

Astma-Allergi Forbundet

Astma-Allergi Danmark arbejder for, at alle berørt af astma, allergi, høfeber og eksem får en bedre hverdag. Det gør vi blandt andet ved at: give råd...

Autisme Landsforeningen, kreds Nordjylland

Landsforeningen Autisme Kreds Nordjylland Tlf: 3025 9210 Info@autismenord.dk Landsforeningens Autismes sekretariat Tlf. 7025 3065 Vores hjemmeside: www. autismenord.dk

Bækkensmerter.dk

Bækkensmerter.dk har til formål at skabe et socialt netværk for vores medlemmer, og har mange års erfaring inden for området. Bækkensmerter.dk hed tidligere Foreningen...

Bliv frivillig på Aalborg Universitetshospital

Frivilligkorpset har været en del af Aalborg Universitetshospital siden år 2000 og antallet af frivillige er støt vokset siden. Der er frivillige i tværgående...

Bloddonorerne i Aalborg

Som frivillig ved Bloddonorerne i Danmark er du med til at sikre, at der altid er blod nok til behandlingsformål på de danske hospitaler....

Blodprop- og AK-Patientforeningen

Blodprop- og AK-Patientforeningen er en privat forening, der samler informationer om Antikoagulationsbehandling, som i daglig tale kaldes AK-behandling. Blodprop-og AK-Patientforeningen er uden offentlig økonomisk støtte. De...

Colitis Crohn-foreningen

Colitis-Crohn foreningen blev etableret 15. marts 1989 og har ca. 5.500 medlemmer i dag. De primære tarmsygdomme er morbus Crohn og colitis ulcerosa (begge IBD),...

Cystisk Fibrose Foreningen

Cystisk Fibrose-foreningens formål og virke er at arbejde for patienter med den alvorlige, arvelige og medfødte sygdom Cystisk Fibrose (CF) i Danmark ved at...

Dalyfo, Dansk Lymfødem Forrening

Du kan kontakte DALYFO´s formand: Lise Petersen via mail eller telefon. 7022 2210 eller info@dalyfo.dk

Dansk Acusticusneurinom Forening

Dansk Acusticusneurinom Forening Foreningens medlemmer er personer, der selv er ramt af acusticusneurinom (AN) samt deres pårørende. Kendskab til lidelsen og dens følger er sparsomme i...

Dansk Blindesamfund

Hver anden tirsdag(i ulige uger) . Kom og vær med til at præge Forsamlingshuset fra starten. Der plejer jo at foregå mange spændende ting...

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening (DCF) er en patientforening for personer, der er intolerante over for gluten. Foreningens formål er at varetage cøliakeres særlige interesse samt drive...

Dansk Dystoniforening

Dystoni er betegnelsen for ufrivillige spændinger i musklerne, som kan resultere i abnorme bevægelser og stillinger af kropsdele og lemmer. Neurologerne skønner, at der...

Dansk Epilepsiforening

Dansk Epilepsiforening er en frivillig forening, der varetager de i alt 45.000-55.000 danskere med epilepsi og deres pårørendes interesser. Vi arbejder for, at personer...

Dansk Fibromyalgiforening

Dansk Fibromyalgi-Forening (DFF) tilbyder sine medlemmer en række forskellige medlemstilbud. DFF formidler viden om fibromyalgi og forskning heri til medlemmer og det omgivende samfund. DFF har...

Dansk forening for Neurofibromatosis Recklinghause

Dansk forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Den tyske læge von Recklinghausen beskrev NF1 i 1882,Siden er andre former for neurofibromatose blevet kendt - såsom NF2. Neurofibromatose...

Dansk Glaukom forening

Grøn stær ( Glaukom) Foreningens overordende målsætning er, at varetage Glaukom patienters interesser og imødekomme deres særlige behov og problemer. Postboks 142 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20...

Dansk Handicap Forbund

DHF Aalborg er en lokalafdeling under Dansk Handicap Forbund. Vi arbejder for, at mennesker med handicap, får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Vi...

Dansk Handicapforening, Hals

Det frivillige arbejde i foreningen: Handicapforeningen bruger frivillige til arrangementer, bl.a. Færgejazz Lilleholm 33 Willy Øgaard Email: willyoegaard@stofanet.dk Tlf: 9825 1830 9370 Hals

Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede (DLHM)

Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede (DLHM) er en forening for personer med funktionsnedsættelse efter operation eller ståleterapi i mund og halsområdet. Landsforeningens aktive medlemmer er...

Dansk Narkolepsiforening

VELKOMMEN TIL DANSK NARKOLEPSIFORENING! Vi er sat i verden for at gøre livet lettere for folk med narkolepsi, idiopatisk hypersomni og andre relaterede søvnlidelser i centralnervesystemet.Forenings...