Flere ældre laver frivilligt arbejde

226

Et stigende antal ældre bruger deres tid på frivilligt arbejde.

1,2 millioner danskere er over 65 år, og i fremtiden vil de ældre udgøre en endnu større del af samfundet. Over de seneste årtier er antallet af ældre frivillige steget markant. De seneste tal fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, viser, at 28% flere 67-årige og 43% flere 77-årige arbejder frivilligt i dag end for 20 år siden.

Det er særligt ressourcestærke ældre med længere uddannelser og et relativt godt helbred, som engagerer sig i frivilligt arbejde. I dag er borgere over 65 år langt mere sunde, ressourcestærke og aktive, end de var for 20 år siden, særligt i årene efter de har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Sideløbende har idealerne om alderdom rykket sig i samfundet.

Ideen om at man skal gøre nytte, også efter arbejdslivet, har været i vækst siden 1990´erne. Det afspejler sig i de frivilligjobs, som pensionister søger mod. Flere er frivillige i børnehaver, arbejder som besøgsvenner eller engagerer sig i genbrugsbutikker. Det sociale område er vokset mest – altså frivilligjobs, hvor man virkelig kan føle, at man gør en forskel.