Flere ældre laver frivilligt arbejde

1136

Andelen af ældre, der laver frivilligt arbejde, er steget markant de seneste 20 år. For eksempel udførte næsten dobbelt så mange 77-årige frivilligt arbejde i 2017 som i 1997. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Det er især andelen af ældre, som er frivillige på det sociale område, der er vokset, og det er primært de mere ressourcestærke ældre, der udfører frivilligt arbejde.

Stigende levealder og flere ældre med et godt helbred har medført et øget fokus på aktiv aldring – både fra politisk side og ældreorganisationer. Borgere, der har forladt arbejdsmarkedet, kan fortsætte med at være aktive ved at udføre frivilligt arbejde. Forskning viser også, at frivilligt arbejde har et stort positivt potentiale for ældre borgere – for eksempel bidrager frivilligt arbejde til at give struktur i hverdagen og nye sociale kontakter.

Læs mere om Vive undersøgelsen her