Flere danskere har udført frivilligt socialt arbejde

487

Selvom Danmark har været gennem et år med corona nedlukninger, er der blevet flere frivillige sociale initiativer, og andelen af danskere, der er engageret i frivilligt socialt arbejde, er også vokset. Det fremgår af en ny frivillighedsundersøgelse fra Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Undersøgelsen viser, at 40% af befolkningen udførte frivilligt arbejde i 2020, og at andelen af danskere, der er engageret i frivilligt socialt arbejde, er steget fra tre til fem procent fra 2012 til 2020. Den peger også på, at vi i stigende grad arbejder frivilligt uden om organisationer og gennem virtuelle medier.

Læs hele undersøgelsen her