Folkekirkens familiestøtte: Find Hjælp

481

Find hjælp

 Vil du have et familieliv med tryghed og glæde?

Langt de fleste familier oplever perioder, hvor det er vanskeligt at være forældre af forskellige grunde. Når det sker, vil Folkekirkens Familiestøtte gerne støtte op om at forbedre trivslen i hjemmet.

  • Kniber det med at få skabt gode rutiner i hverdagen?
  • Er opdragelse en svær opgave?
  • Er det svært at tale sammen på en god måde?

 Frivillig forældreven i hjemmet
Folkekirkens Familiestøtte tilbyder, via frivillige forældrevenner, der støtter op om specifikke udfordringer, som forældrene ønsker støtte til.  Det kan f.eks. være sparring om opdragelse, at skabe struktur i hverdagen, konflikthåndtering eller andre udfordringer. Hvad der skal støttes med aftales på forhånd med den lokale koordinator, og støtten foregår med udgangspunkt i forældrenes ønsker og værdier.

 Kurser
Vi tilbyder løbende kommunikationskurser til fremme af en bedre kommunikation i hjemmet. Kurserne er for forældre (PREP kurser) og til fraskilte forældre (KIFF kurser).

Målgruppe
Vores målgruppe er børnefamilier med børn i alderen 0 – 17 år. Vi hjælper forældre uafhængigt af uddannelse, alder, religiøse eller politiske overbevisninger. Vi kan dog ikke tilbyde hjælp til familier med så store udfordringer, at det er kommunes opgave at hjælpe.

Kan du nikke ja til nogle af de udsagn og har du/I lyst til og brug for støtte, så hører vi meget gerne fra jer.

Kontakt en af vores koordinatorer:

Helene Selmer Kristensen

Mail: hskr@km.dk