Landsforeningen af forældre til blinde og svagtsynede

871
Foreningens formål er at arbejde for tilvejebringelse af de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagtsynede børn.
Det er vort håb, at vi gennem en stærk forældreforening kan varetage vore børn og unges interesser i samfundet.
Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på vore medlemmers hverdag og muligheder.
Arbejdet foregår i et bredt samarbejder med andre interesseorganisationer.
Forældreforeningens bestyrelse er repræsenteret i Det Landsdækkende Synsfaglige Råd, Fagligt Råd og skolebestyrelsen ved Synscenter Refsnæs i Kalundborg, Bestyrelsen på Instituttet for Blinde og Svagtsynede i Hellerup, samt diverse udvalg i samarbejde med Dansk Blindesamfund og Dansk Blindesamfunds Ungdom.
Foreningen afholder 2 kurser om året, et familiekursus om foråret, hvor søskende også har mulighed for at deltage, og et forældrekursus i efteråret.
Facebook: https://www.facebook.com/groups/blindeogsvagtseende
Havbovej 28
Claus Sørensen
Email: info@lfbs.dk
Vallensbæk Strand
Tlf: 6251 2895
 5900 Rudkøbing