ForældreTelefonen Børns Vilkår

602

ForældreTelefonen Børns Vilkår

ForældreTelefonen tilbyder gratis anonym børnefaglig rådgivning til både forældre, bonusforældre, bedsteforældre, naboer m.v.

Rådgiverne på ForældreTelefonen har alle en børnefaglig uddannelse, og flere er samtidig frivillige på BørneTelefonen. Det giver dem en unik indsigt i, hvad børn tænker, som de kan bruge til at give forældre sparring på ForældreTelefonen.

Tlf: 35 55 55 57

Hjemmeside: bornsvilkar.dk/det-goer-vi/foraeldretelefonen/