Døvblinde Danmark

1235

Døvblinde Danmark er en forening for alle med både nedsat syn & hørelse.

Døvblinde Danmark har en lokal erfa-/netværksgruppe, der mødes en gang om måneden i De Frivilliges Hus i Aalborg.

https://www.dovblinde.dk/raad-og-stoette/erfagrupper/

Døvblinde Danmark, erfagruppen Nordjylland:
Leder: Mia Winther
Tlf. 2250 7761