Foreningen Danske DøvBlinde (FDDB)

1092

Døvblindhed er et kombineret handicap, der består af alvorlig syns- og hørenedsættelse, men har både syns- og hørerest. Nogle døvblinde har kun synsrest, og andre har hørerest, som kan bruges under gode lyd- og lysforhold, det vil fx sige i rolige omgivelser. Andre er helt døve og blinde.

FDDB Erfagruppen Nordjylland:
Leder: Mia Winther
Tlf. 2250 7761