Foreningen af Danske Døvblinde, Syns- og hørehæmme

808

Døvblindhed er et kombineret handicap, der består af alvorlig syns- og hørenedsættelse, men har både syns- og hørerest. Nogle døvblinde har kun synsrest, og andre har hørerest, som kan bruges under gode lyd- og lysforhold, det vil fx sige i rolige omgivelser. Andre er helt døve og blinde.

Døvblindhed optræder i mange forskellige former, som kommer til udtryk på forskellig vis fra person til person. Til eksempel kan en døvblind – eller hørehæmmet person – være:

  • Helt døv og helt blind
  • Døv med synsproblemer
  • Hørehæmmet med synsproblemer
  • Blind med høreproblemer
  • Synshæmmet med høreproblemer

Betegnelsen døvblind bruges om alle med så alvorlig kombineret syns- og hørenedsættelse, at man har vanskeligt ved at orientere sig og deltage i arrangementer på lige fod med andre. Når de to vigtige sanser ikke kan bruges til at kompensere for hinanden, rammer kombinationen ekstra hårdt og giver specifikke sociale og kommunikationsmæssige udfordringer. Funktionelt regnes man derfor for døvblind, når de to sanser er så nedsatte, at man i praksis har svært ved at følge med i, hvad der foregår omkring én.

De nordiske lande har lavet en fælles definition af det dobbelte handicap. Definitionen lægger vægt på, at døvblindhed er et specifikt og funktionelt handicap, der især rammer personens kommunikation, sociale liv og trivsel samt orientering i forhold til omgivelserne.

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Tlf. 36 75 20 96
fddb@fddb.dk

Hanne Ottesen
Tlf: 2369 4323