Foreningen Det Kardiologiske Syndrom X

1487
Foreningens formål er:
– at udbrede kendskabet til sygdommen “det kardiologiske syndrom-X” og andre småkarssygdomme uden væsentlige forkalkninger i hjertets kranspulsårer, samt disse sygdommes følger over for bl.a. myndigheder, læger, andet sundhedsfagligt personale, samt familiemedlemmer
– at samarbejde med læger og andet sundhedsfagligt personale, der forsker i disse sygdomme, for at få information og ny viden om sygdommene, samt om nye behandlingsmuligheder

I selvhjælpsgruppen Nordjylland, er vi nogle Syndrom-X patienter der mødes ca. hver anden måned – enten på Aktivitetshuset Trekanten, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Ø eller privat. Her udveksler vi erfaringer om levevis, medicinering og om fordele/ulemper ved eventuel behandling.

Det skal jo ikke være sygdomssnak det hele, så vi hygger os hver gang over en kop kaffe, hvor vi snakker om alt muligt – ofte med megen morskab til følge.

Har ovenstående din interesse, er du meget velkommen til at møde op – ligesom vi også gerne hører fra dig, hvis du har ideer til andre ting, vi kan lave sammen.

Flere oplysninger og orientering om mødedatoer, får du ved henvendelse til undertegnede.

Formand

Anni Skarsholt Jørgensen
Sønder Allé 5, 1.sal, dør 1
9500 Hobro

Tlf: 4579 6311
Hobro 9500