Samarbejde med erhvervslivet

CSR
Er der nogle, der skal støtte din forening?

Vi har i De Frivilliges Hus igennem flere år ønsket at få erhvervslivet mere på banen i forhold til de frivillige sociale foreninger. Vi har en formodning om, at mange virksomheder gerne vil gøre noget, hvis det er let tilgængeligt, konkret og afgrænset. Og hvis de får muligheden for at vælge det, de har mest sympati for.
I De Frivilliges Hus har vi derfor projekt Ønskebrønden, hvor forskellige foreninger kan præsentere deres aktiviteter og formål, og nogle af deres mest brændende ønsker. Ønskerne kan være af vidt forskellig karakter. Det kan fx være økonomiske midler, måske et sponsorat til en bestemt udflugt, en reklame eller måske et nyt sted at være. Det kan også være hjælp til en bestemt opgave, som foreningen gerne vil have løst i samarbejde med en virksomhed.

For mange af de sociale foreninger, der dagligt gør et stort stykke frivilligt arbejde, ved vi, at det ikke er en selvfølgelighed at have tid og ressourcer i hverdagen til også at tænke i disse baner.

De Frivilliges Hus tilbyder derfor i nært samarbejde med den enkelte forening at synliggøre idé og ønsker fra foreningerne. Vi håber, at vi med dette initiativ kan inspirere til nye tiltag og muligheder.

Vil du/I vide mere om Ønskebrønden så skriv til: frivillighuset@frivillighuset.dk