Lokale eksempler på socialt arbejde og samarbejde.

1. Bilgram Læring og Forandring og Nordjyllands Internationale Forening (NIF):

Foreningen NIF laver lektiecafe for børn med etnisk minoritetsbaggrund. Til deres arbejde med læringsprocesser fik de etableret en kontakt til virksomheden Bilgram Læring og DGI Nordjylland. Relationen er et eksempel på Socialt Arbejde, der omhandler tilførelse af viden og kompetencer til en forening og i dette tilfælde er det målrettet uddannelse af de frivillige i foreningen.

”Det lød som en spændende opgave, som jeg med det samme sagde ja til. Min virksomhed arbejder med at hjælpe andre. Det er hele grundstammen i konceptet, så selvfølgelig vil jeg også frivilligt hjælpe andre til at blive endnu bedre frivillige. Jeg har en faglighed, som jeg med glæde vil give videre, hvis andre gerne vil bruge den til selv at kunne give noget videre. Dette er endnu en vej til at skabe mening i jobbet!”Tine Bilgram, indehaver af Bilgram Læring og Forandring. “Vi fik stor glæde af projektet. De fortalte med stor begejstring om, hvordan vi opnår den fulde evne til, at hjælpe og imødekomme vores børn og unge gennem faglige indspark, rette kommunikation og fysisk læringsmiljø. Det var helt fantastisk og gav stof til eftertanke. Vi fik inspiration til både små og store ændringer og vil i det kommende år arbejde med udvikling af nye ideer. Vores møde har været yderligere givende, da vi også har fået et fremtidigt samarbejde”Trine Charlotte Jensen, bestyr. medlem NIF.

2. Advodan, Aalborg og Alzheimerforeningen Nordjylland:

Alzheimerforeningen har haft et ønske om at tilbyde medlemmer juridisk rådgivning. Foreningen har etableret et samarbejde med advokat virksomheden Advodan. Relationen er et eksempel på Socialt Arbejde med et decideret partnerskab, hvor medarbejdere i Advodan arbejder frivilligt. Virksomheden ser relationen som et strategisk redskab og bruger den bl.a. som kommunikationskanal for egne værdier og egenskaber.

”Det er vores ønske at bidrage positivt i samfundet og i dette tilfælde er der ikke tale om en lille gruppe af mennesker, der er berørt. Det er en folkesygdom. Mange mister deres retsevne og den omstændighed falder godt i tråd med, hvad vi kan og hvordan vi som virksomhed måske kan være med til at gøre en forskel og samtidig være synlige. Den konkrete bistand og det hermed forbundne arbejde kan selvfølgelig komme til at foregå i arbejdstiden og derfor er det også velgennemtænkt, sådan at alle firmaets partnere er taget i ed. Ønskebrønden har gjort et rigtig flot stykke arbejde, idet det var meget enkelt at få etableret kontakten og rammerne gennem De Frivilliges Hus. Vi har allerede afholdt et orienterende møde med stor deltagelse og har de næste møder i støbeskeen, ligesom vi har fået konkrete henvendelser, som tyder på, at der er et behov for denne type bistand – samtidig er vi selvfølgelig glade for, at være synlige i forbindelse hermed.”Lone Haugaard, advokat og medejer ADVODAN Aalborg ”Vi havde længe haft et ønske om denne hjælp til vores medlemmer. Og brugte så Ønskebrønden. Det var næsten ikke til at få armene ned, da vi hørte om Advodan’s interesse for os. Nu laver vi nogle fælles arrangementer og tanken er, at det enkelte medlem også skal kunne få hjælp. Her skal vi som forening, i vores glæde over at kunne få frivillig assistance ikke misbruge det, men finde en balance og et godt samarbejde.  Vi skal finde hinanden og bygge det op sammen”.
Gunver Folmand, formand Alzheimerforeningen Nordjylland.

3. JCI og Stroempekompagniet.dk og Hjælp Voldsofre:

Foreningen Hjælp Voldsofre har i samarbejde med JCI – netværksforum af unge mellem 24-40 år fra det nordjyske erhvervsliv- lavet et støtteprojekt med det mål at indsamle penge til sociale og kulturelle aktiviteter for voldsramte. Relationen er et eksempel på Socialt Arbejde, hvor flere går sammen om at lave et projekt, en event, el. lign. og hver bidrager på sin måde. Ved denne aftale har bl.a. Stroempekompagniet.dk, Bunker 43, 03 Studio og Respons Marketing A/S deltaget.

”Stroempekompagniet.dk gik ind i projektet i samarbejde med JCI Aalborg, fordi vi vil være med til at gøre en forskel. Lokalt har man som virksomhed og forening en meget bedre fornemmelse for, om pengene går til noget nytttigt eller spist op i administration. For os og JCI har det været en kæmpe succes. Vi har selv deltaget aktivt og set hvor meget det har givet til foreningen, vi fandt i Ønskebrønden. Det er bestemt ikke sidste gang, vi kaster en mønt i brønden og søger et godt samarbejde”Claus Hauge Kristensen, medlem JCI og ejer af Stroempekompagniet.dk ”Vi havde aldrig fået denne kontakt, hvis ikke det var for Ønskebrønden og der kom en henvendelse på os. De virksomheder, vi kom til at samarbejde med gav os også ideer, vi ikke engang selv havde tænkt på. Vi har helt sikkert udviklet os som forening og vores erfaringer med f.eks. projektarbejde er blevet meget bedre og noget vi kan bruge fremover. En ekstra gevinst ved Ønskebrønden har også været, at der er kommet en ny henvendelse til os”.Sarah Kruse, Hjælp Voldsofre Nordjylland.

4. Grafisk Idealist – Tegner Bruno og Broen:

Foreningen Broen, der hjælper udsatte børn til et aktivt fritidsliv, har i samarbejde med Tegner Bruno fået lavet en tegning til markedsføring gennem bl.a. plakater, kort og folder. Relationen er et eksempel på Socialt Arbejde, hvor en virksomhed støtter en forening i udviklingen af en intern arbejdsopgave.

”Et trygt samfund skabes ikke ved at isolere og videoovervåge både os selv og de stadig flere, der står ”udenfor”. Tryghed er, når så mange som muligt føler og tager ansvar både for sig selv og andre. En operation, der helt sikkert bedst lykkes jo tidligere, der sættes ind. Ikke blot med smukke hensigtserklæringer, men ved praktisk og løsningsorienteret at tage fat og ikke give slip. Her gør Broen for mig at se et vigtigt arbejde, som jeg meget gerne vil støtte op om”

Idealistisk Grafiker – Tegner Bruno
”Vi ville gerne være mere kendte i folks bevidsthed, men midler til reklame og PR havde vi ikke. Vi brugte Ønskebrønden, som resulterede i et match med en professionel tegner. Det var perfekt. Bruno var god at arbejde sammen med og han ramte vores budskab så præcist. Han tilbød at lave en tegning, som vi kunne bruge. Nu har vi så bl.a. lavet en plakat og vi glæder os over samarbejdet med virksomheden og at vi brugte Ønskebrønden”Maja Olsen, bestyr. medlem BROEN

5. Impact Event og Marketing og Familieklubben:

Familieklubben, hvor misbrugere og pårørende mødes til samtale og samvær, har lavet et samarbejde med virksomheden Impact Event og Marketing for 2012. Relationen er et eksempel på Socialt Arbejde, hvor en virksomhed vælger at støtte én bestemt forening over en vis tid med donationer.

”Når man ser de behov, der er blandt borgerne i alle de frivillige foreninger, har jeg lyst til at deltage overalt, hvor jeg kan gøre en forskel. Begrænsningens kunst har så gjort, at mit valg er faldet på Familieklubben, som er uden back-up økonomisk og hele projektet hviler på alt for få hænder. Her har jeg valgt at bakke op og håber at kunne være med til, at familier i krise må se lys for enden af tunnelen”Arne Schade, ejer Impact Event og Marketing. ”Vi er meget glade for den økonomiske håndsrækning, vi har fået. Og vi tager det som en anerkendelse, at han også besøger os i klubben og danner sig et indtryk af det, vi laver. Også nu han er medlem af Aalborg Byråd. Og den yderligere støtte virksomheden vil give, bl.a. til afvikling af temadag og undervisere for vores medlemmer i Nordjylland. Det er vi meget taknemmelige for”

Jørgen Christiansen, Familieklubben Stjerne Aalborg.