Fritidspuljen

804

Fritidspuljen støtter deltagelse i forenings- og fritidsaktiviteter. Foreningsaktiviteterne kan være alt inden for idræt og kultur som fodbold, spejder, drama og musik.

Fritidspuljen giver støtte til:
– børn i alderen 0-18 år fra flygtningefamilier, hvor den ene eller begge forældre modtager integrationsydelse
– uledsagede flygtningebørn

Læs mere og søg om tilskud: https://fritidspuljen.flygtning.dk/