Frivilligt arbejde i 15 timer om ugen

910

Fra den 5. juni 2017 kan dagpenge- og efterlønsmodtagere igen udføre frivilligt arbejde i op til 15 timer om ugen uden modregning i deres ydelse.

Folketinget har d. 30. maj forlænget en forsøgsordning, der betyder, at dagpenge- og efterlønsmodtagere igen fra 5. juni 2017 kan udføre frivilligt arbejde i op til 15 timer om ugen, uden at der trækkes i ydelsen.  Efter de gældende regler var grænsen blot 4 timer om ugen.

I efteråret vil regeringen fremsætte et nyt lovforslag, der fra den 1. januar 2018 formentlig vil ændre på både antallet af timer som efterlønnere og dagpengemodtagere må udføre frivilligt arbejde og på de gældende definitioner og kategorier for frivilligt, ulønnet arbejde.

Se mere om regler for frivilligt ulønnet arbejde her: http://www.frivillighed.dk