Ansøgningspulje til frivilligt socialt arbejde (PUF)

1208

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 45,7 mio. kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde, der bidrager til at forebygge og afhjælpe problemer for mennesker, som er socialt truede eller befinder sig i en svær livssituation. Der er ansøgningsfrist d. 20. marts 2020.

Det forventes, at projekterne sætter fokus på at opnå positive resultater for målgruppen gennem frivilligt arbejde, som f.eks. støtte til forskellige former for netværksdannelse, sociale aktiviteter eller rådgivning, der giver målgruppen bedre betingelser.

Ansøgere kan søge om støtte inden for følgende områder:

  • Rådgivning og selvhjælp til udsatte borgere
  • Sociale aktiviteter for udsatte børn, unge og familier
  • Sociale aktiviteter og samvær for udsatte voksne
  • Inklusion af udsatte borgere i frivillige fællesskaber

Få yderligere oplysninger her