Fundraising

2573
Få hjælp til fundraising og overblik over puljer og fonde.
Vi kan hjælpe med at finde relevante støttemuligheder, hvad enten det handler om pengeansøgning, sponsorater eller naturalier og serviceydelser. Desuden kan vi vejlede i processen med at udarbejde en projektbeskrivelse.
Puljer og Fonde
I Danmark er der en lang række forskellige puljer og fonde/legater, som frivillige sociale foreninger og aktive inden for frivilligt socialt arbejde kan ansøge om midler. Vi har adgang til databasen fonde.dk, som altid har opdateret informationer.
Tilskud til frivilligt socialt arbejde i Aalborg kommune (§18)
Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til servicelovens §18. Tilskud gives både til medlemsforeninger, netværksgrupper, rådgivningsgrupper og brugerråd m.m. samt til selvejende institutioner, der yder service til enkeltforeninger. Den samlede pulje af tilskud til frivilligt socialt arbejde administreres af Forvaltningen for Sundhed og Kultur. Tilskud kan søges én gang årligt, og ansøgningsfristen ligger normalt i slutningen af oktober til starten af november. Læs mere her på Aalborg Kommunes hjemmeside.
Aalborg Kommune støtter hvert år det frivillige sociale arbejde. En samlet oversigt over tilskudsmodtagere og tilskudsbeløb kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborgkommune.dk/frivillig
Hvis du vil vide mere om §18 puljen så kontakt: De Frivilliges Hus, tlf. 9811 1344, mail: frivillighuset@frivillighuset.dk eller kontakt Aalborg Kommune, Sundhed og Kultur.
Socialministeriets puljer til frivilligt socialt arbejde
Socialministeriet har en række puljer, der retter sig mod det frivillige sociale arbejde. Puljerne giver støtte til foreninger, organisationer, grupper og andre private initiativer. Offentlige institutioner kan ikke få støtte fra puljerne. Se ministeriets egen oversigt over puljer til frivilligt socialt arbejde, Puljeguiden.dk.
Legatbogen
Legatbogen er et gratis register over alle fonde og legater i Danmark. Deres formål er at gøre legatsøgning nemt og effektivt, samt blive det digitale mødested, hvor de bedste ansøgere møder de rigtige finde. De er en impact first virksomhed, hvorfor deres søgemaskine er gratis. De har udviklet deres database i samarbejde med en lang række partnere, blandt andet Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.
Læs mere om legatbogen på deres hjemmeside: https://www.legatbogen.dk/
Foreningstilskud.dk
Foreningstilskud.dk er en privat fondsdatabase målrettet foreninger, der indeholder:
  • En tilskudsdatabase
  • Oversigter over nyheder og ansøgningsfrister
  • Et netværk for forenings-fundraisere
  • En guide til at komme godt i gang med fundraising
Databasen indeholder mere end 200 tilskudsordninger fordelt på EU-programmer, danske statslige ordninger, nordiske ordninger, private fonde samt tilskudsmuligheder fra diverse organisationer.
Læs mere her: https://frivillighuset.dk/faa-hjaelp-til-tilskud-fundraising-og-fondsoegning-paa-foreningstilskud-dk/