Gadeteamet Aalborg

1029

Gadeteamet er et opsøgende team, der tilbyder hjælp og støtte til voksne, udsatte borgere med ophold i Aalborg Kommune.

Gadeteamet kan hjælpe med:

  • Kontakt til offentlige myndigheder
  • Praktisk hjælp, støtte og omsorg
  • Råd og vejledning – f.eks. i forhold til kontanthjælp, hjælpemidler
  • Afklaring af din boligsituation
  • Vejledning ift. misbrugsproblematik, behandling

 

Gadeteamet

Kontor i ABC Caféen

Boulevarden 19, 9000 Aalborg

https://www.aalborg.dk/mit-liv/sundhed-og-omsorg/udsatte-og-saarbare/sociale-tilbud-og-faellesskaber/gadearbejde