Generalforsamling i Aalborg Frivilligråd d. 23. oktober

817

Aalborg Frivilligråd indbyder Aalborgs sociale foreninger og deres frivillige til generalforsamling tirsdag d. 23. oktober 2018 kl. 19.00-21.00 i Folkekirkens Hus på Gammeltorv i Aalborg.

Har du forslag, som du ønsker drøftet på generalforsamlingen, skal de være formand Elin Christensen i hænde senest den 9. oktober. Mail: elin.dahl@christensen.mail.dk

Hvis du udfører frivilligt socialt arbejde i en forening eller institution i Aalborg Kommune, så har du stemmeret til generalforsamlingen. Du kan også stille op til bestyrelsen. Her i 2018 er der tre bestyrelsesmedlemmer, som ikke ønsker genvalg, så nye kandidater er velkommen. Skulle du være forhindret i at deltage i generalforsamlingen, men interesseret i at stille op som kandidat til bestyrelsen, så lad os det vide.

Spørgsmål besvares gerne af formand for Aalborg Frivilligråd: Elin Christensen, tlf. 98165552, mail: elin.dahl@christensen.mail.dk

 

Ved du:

  • at Aalborg Frivilligråd har indflydelse på, hvordan §18-midlerne bliver fordelt
  • at Aalborg Frivilligråd har indflydelse på, hvem der får årets frivilligpris
  • at Aalborg Frivilligråd en gang årligt mødes med Sundheds- og Kulturudvalget, hvor vi drøfter frivilligpolitik

Læs mere om Aalborg Frivilligråd på http://www.aalborgfrivilligråd.dk

 

Dagsorden generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning v. formand Elin Christensen
  3. Økonomi v. Tove Pedersen, De Frivilliges Hus
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af suppleanter
  7. Eventuelt

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen serveres kaffe/te og kage. Herefter vil en repræsentant fra Ungdommens Røde Kors, fortælle om deres arbejde.

Vi håber at se rigtig mange frivillige til generalforsamlingen.

På gensyn. Aalborg Frivilligråd.