Gigtramte børns forældre

1644

GBF har eksisteret siden 1976 og er en Forældreforening, som bygger på frivilligt arbejde. Foreningen har ca. 1000 medlemmer.

GBF er organiseret med en bestyrelse på 7 medlemmer samt 2 suppleanter. Foreningen har 5 Kontaktfamilier rundt om i landet. Både bestyrelsen samt kontaktfamilierne består af forældre fra foreningen.

Ressourcerne i GBF er medlemmerne og består af det, vi som forældre til børn med gigt kan give hinanden. GBF fungerer som et netværk, der kan samle problemer op, som andre kan have svært ved at forholde sig til med samme indføling og forståelse. Ikke gennem professionel viden og indsigt, men i kraft af fælles erfaringer.

De erfaringer og den viden, vi som forældre kan give hinanden, kan være en god hjælp til at få hverdagen til at fungere i en familie, hvor et barn har fået konstateret gigt.

GBFs aktiviteter omfatter:

 

•                                        Udgivelse af et medlemsblad 4 gange årligt

•                                        Afholdelse af 2 årlige Introduktionskurser

•                                        Udvidet familiekursus for alle familier en gang årligt

•                                        Temalejre for børn og unge

•                                        Fællesrejser

•                                        Lokale aktiviteter

•                                        Varmtvandsbassin træning

 

GBF

Valdemarsvej 337

7400 Herning.

Telefon 9677 1200

Tirsdag og torsdag 19-21

Mail gbf@gbf.dk