Gratis kontingent FDF

651

FDF tilbyder fripladser (kontingentfritagelse) til flygtningebørn, der hindres adgang til et aktivt foreningsliv som en følge af stramningerne på flygtningeområdet. Dette gælder foreløbig til og med  2020.
Det er kredsen der søger på barnets vegne.

Læs mere her: http://kredsservice.fdf.dk/carla/medlemskab