Gruppe for børn og unge fra familier med rusmiddelproblematikker

524

De fleste forældre, der anvender rusmidler, prøver at undgå, at det går ud over deres børn. Alligevel er det svært for børn og unge, som er bekymrede for forældrene og føler et stort ansvar. At vokse op i en familie med rusmiddelproblemer kan have store konsekvenser for børn og unges trivsel, sociale og følelsesmæssige udvikling.

Rusmiddelafsnittet ved Aalborg Kommune, starter den 22. marts 2022 en gruppe for børn og unge i alderen 10-14 år, der bor sammen med en forælder/omsorgsperson, der har, eller har haft, rusmiddelproblemer.

Gruppemøderne er ca. hver 3. tirsdag kl.14.30-16.00 og afholdes i Behandlerhuset, Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg. I gruppen er der som regel 6-8 deltagere, og det er gratis at deltage.

Kontakt Børne- familiesagkyndig Lis Birgitte Norup direkte for yderligere oplysninger på tlf. 3199 0755 eller mail: LNO-fb@aalborg.dk