Hals Centerråd

2631
Det frivillige arbejde i foreningen:
Foreningens drift hviler alene på de i lokalområdet valgte frivillige

Formand Winnie Rabech, tlf. 21960449, mail:  wtmusen@gmail.com