Hals Pensionistforening

2540
Det frivillige arbejde i foreningen:
Hals Pensionistforening bruger frivillge ved arrangementerne og i bestyrelsen
Idræts Alle 37
Leon Strøm
Tlf.9825 1043
9370 Hals