Her kan du søge julehjælp 2019

41005

Hvis du har så få penge, at det kniber med julemåltidet, kan der være hjælp at hente hos en af velgørenhedsorganisationerne. Du skal mange steder søge om julehjælp inden d. 1. december.

Julen er hjerternes fest. Men for de fattigste kan det være en kamp at skrabe penge sammen til en julegave eller til selve julemiddagen. Svagt stillede børnefamilier, enlige forsørgere samt ældre og ensomme har derfor mulighed for at søge om en julehjælpspakke fra en af flere humanitære og kirkelige organisationer, som f.eks. Frelsens Hær, Dansk Folkehjælp, Røde Kors, Mødrehjælpen og Gestus Nord.

 

JULEHJÆLP 2019

I Aalborg kan der søges om julehjælp og julegaver hos disse foreninger og organisationer:

 

Julekurv.nu

Et tilbud til økonomisk trængte familier og enlige forsørgere i hele Nordjylland. Der er også mulighed for udbringning, hvis man af forskellige årsager ikke selv har mulighed for at hente på den angivne dag. Hjælpen består af madvarer til julemiddag samt gaver til børn (gaver til børn er kun ved afhentning).

Der er åbent for ansøgninger fra d. 1. november 2019.

http://julekurv.nu/

 

Dansk Folkehjælp
Familierne, der modtager julehjælp, skal være enlige forsørgere på overførselsindkomst og have hjemmeboende børn under 18 år. Ansøgningerne verificeret af de sociale myndigheder i kommunerne, så de er sikre på, at det er dem, der trænger mest, der får.

Der er åbent for ansøgninger om julehjælp i perioden fra d. 1. november – 30. november 2019.

https://www.folkehjaelp.dk/det-goer-vi/frivilligt-socialt-arbejde/julehjaelp/

 

Mødrehjælpen
Udsatte børnefamilier med hjemmebonde børn eller fast samværs aftale og som har et lavt rådighedsbeløb kan søge om julehjælp.
Ansøgningsfrist er d. 12. december kl 10. Der er åbent for ansøgninger nu.

https://moedrehjaelpen.dk/sog-julehjaelp/

 

Børnesagens Fællesråd

For at komme i betragtning til et julestipendium skal du være eneforsørger til et eller flere børn under 18 år og have brug for økonomisk hjælp. Vi støtter eneforsørgere, der modtager kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, førtidspension eller en anden lav ydelse.
Ansøgningsfrist er d. 15. november 2019. Der er åbent for ansøgninger nu.

https://boernesagen.dk/hjaelp-til-eneforsorgere/

 

Frelsens Hær

Julehjælpen er et tilbud til økonomisk trængte familier, der har behov for en ekstra håndsrækning til at fejre en god jul. Alle kan ansøge. Hjælpen vil blive tildelt de ansøgere, der har mest behov.

Der kan søge direkte via nettet eller ved personlig henvendelse.

Der åbnes for ansøgninger 1. november 2019.

Ansøgningsfrist: 30. november 2019.

https://www.frelsenshaer.dk/soeg-julehjaelp/

 

Gestus Nord
Julehjælp kan søges af økonomisk trængte familier i Nordjylland med hjemmeboende børn under 18 år. Ansøgningsfrist er d. 1. december 2019.

Se nyt facebook fra uge 45 omkring julehjælp 2019.

https://www.facebook.com/gestusnord/?hc_ref=ARQtZSYjjdrDQwOUtDKJ1jANpdifvRUMLujERZhUeWjFH4ETIgDZrtXHZSURbXPzRaQ&__tn__=kC-R

 

Dansk Røde Kors

Røde Kors uddeler fortrinsvist julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier. Kontakt den lokale Røde Kors afdeling for at høre, hvordan der ansøges (der er mangle lokale afdelinger så find den nærmeste på listen). Julehjælpen består typisk af et gavekort til et supermarked.  Der er ikke angivet ansøgningsfrist

Omkring julehjælp i Aalborg kan du kontakte: Dorthe Møller Søndergaard, tlf. 2243 6638 eller email: dorthemollersondergaard@outlook.dk

 

http://www.rodekors.dk/jul/julehjaelp?

 

Wintherhjælpen

Wintherhjælpen støtter værdigt trængende familier i Danmark med julekurve op til jul.

Ansøgning om støtte samt donationer/sponsorater bedes sendt til email: wintherhjaelpen@gmail.com

 

https://www.facebook.com/pages/category/Charity-Organization/Wintherhjælpen-1898950030403345/

 

CHARITY OF AALBORG

Velgørenhedsforeningen Charity of Aalborg uddeler jule-købmandspakker til ældre og unge ensomme borgere, der har svært ved at overskue julens udgifter.

Indsend en kort beskrivelse af, hvorfor netop du gerne vil modtage en jule-købmandspakke. Husk at påføre tlf.nummer og/eller mailadresse på ansøgningen.

Ansøgningsfrist er den 1. december. De borgere, der kan komme i betragtning får direkte besked. Der er åbent for ansøgninger nu.

Yderligere info hos:

 

Julehjælp i sognene

Julehjælp i folkekirken uddeles af de lokale kirker. Mange kirker uddeler julehjælp for midler, der indsamles i sognet. Kontakt den lokale kirke for mere info.
Der er ikke angivet ansøgningsfrist

 

Samvirkende Menighedsplejer

Hvis der ikke uddeles julehjælp i din lokale kirke, kan du søge om julelegat hos Samvirkende Menighedsplejer. Dette kræver, at du får din ansøgning attesteret hos din lokale sognepræst. Præsten kan også søge på vegne af dig. Kontakt: 36 46 66 66 eller smp@menighedsplejer.dk

Ansøgningfrist 3. december 2019 kl 12.00.

https://menighedsplejer.dk/page/235/s%C3%A5dan-s%C3%B8ger-du-julehj%C3%A6lp

 

Julehjælpen

På Julehjælpen formidler de kontakt mellem donorer og værdigt trængende familier i hele Danmark. Man kan via Julehjælpen enten donere eller ansøge om hjælp i form af legetøj, tøj, gavekort og alle de mange andre genstande, der bliver doneret af private samt virksomheder.
https://www.julehjaelpen.dk/forside

Ansøgningsfrist ukendt – Søg her: https://www.julehjaelpen.dk/modtag

 

Gaven Aalborg

Er man familie eller enlig forsørger med lavt rådighedsbeløb og hjemmeboende børn i alderen op til 12 år – eller hvis man oplever andre livsudfordringer (fx sygdom, død, skilsmisse) i familien, kan man søge om en god julegave til sit barn.

Man skal bo i eller omkring Aalborg centrum eller have sit barn i pasningsordning i området.

Ansøgningsfristen er d. 20. november 2019.

Se mere og søg her: www.handsandfeet.dk

 

Foreningen til støtte for mødre og børn

Fonden støtter enlige mødre, og der støttes med kontante julelegater.
https://morbarn.info

Der er åbent for ansøgninger frem til d. 1. december 2019.

 

Børnenes Kontor Aalborg

Klasselærere i Aalborg Kommune indstiller socialt belastede børnefamilier til at modtage julehjælp ved bestyrelsen for Børnenes Kontor.

Yderligere information: nina.hav@skolekom.dk

Der åbnes for ansøgninger d. 1. november 2019.

https://borneneskontoraalborg.dk/forside.aspx?id=22

 

Blå Kors

Blå Kors uddeler julehjælp til familier på overførselsindkomst, som mangler penge til gaver og mad. Familier og personer, som i forvejen har tilknytning til Blå Kors` arbejde i form af f.eks. væresteder, bo- og behandlingstilbud, TUBA, Barnets Blå Hus og Blå Kors’ lejre og familieture, vil blive prioriteret først. Julehjælpen gives kun til familier med hjemmeboende børn under 18 år.

Ansøgningsfrist d. 30. november 2019. Der er åbent for ansøgninger fra d. 1. november 2019.

https://www.blaakors.dk/det-goer-vi/jul/julehjaelp

 

Kirkens Korshær Aalborg

OBS!

Kirkens Korshærs Børne- og Familiearbejde i Aalborg uddeler ikke julehjælp i år!

 

Facebookgrupper

Der findes utroligt mange lokale og landsdækkende facebookgrupper, hvorigennem der kan søges om julehjælp i form af selskab, gaver, mad mv.

Det nemmeste er at søge på Julehjælp, julehjælp Nordjylland eller julehjælp Aalborg hvorved grupperne dukker op.

 

OBS: Har du tilføjelser eller rettelser til denne julehjælps-oversigt, så kontakt gerne De Frivilliges Hus på tlf. 9811 1344 eller email: frivillighuset@frivillighuset.dk