Hjerteforeningen Aalborg

2147
Hjerteforeningen Aalborg
Heilskovsgade 1
9000 Aalborg
Mobil: +45 4052 2212
Email: aalborg@hjerteforeningen.dk
http://aalborg.hjerteforeningen.dk
Hjerteforeningen er Danmarks næststørste sygdomsbekæmpende organisation med 136.500 medlemmer. Vi arbejder med forskning i hjertekarsygdomme, forebyggelse af hjertesygdomme og patientstøtte.
Hjerteforeningen er en privat organisation, der arbejder for indsamlede midler. Hvert år yder vi økonomisk støtte til en stor del af den danske forskning på hjertekarområdet, i alt omkring 25 mio. kr.
Hjerteforeningen varetager hjerte-karpatienters interesser over for beslutningstagere og sundhedsvæsen gennem en aktiv politisk indsats både internationalt og nationalt.
Landsforeningen Hjerteforeningen
Tlf. 7025 0000
https://hjerteforeningen.dk