Hou Centerråd

1812
Det frivillige arbejde i foreningen:
Centerrådets drift hviler alene på de i lokalområdet valgte frivillige
Poppelvej 11, Hou
Lene W. Hansen
Tlf. 9875 3010
9370 Hals