Aalborg Kommunes Handicappris 2018 – indstil din kandidat

687

Hvem skal have Aalborg Kommunes Handicappris 2018? Kender du en person, der fortjener et skulderklap som tak for en særlig indsats på handicapområdet? Prisen gives til enkeltpersoner, grupper eller virksomheder, som yder en særlig indsats for borgere med handicap f.eks. i forhold til uddannelse, beskæftigelse, tilgængelighed, kommunikation, inklusion eller offentlig og privat service.

Prisen og de medfølgende 5.000 kr. uddeles tirsdag d. 4. december 2018 af rådmand Mads Duedahl.

Klik ind på http://www.aalborg.dk/handicappris for at indstille din kandidat til prisen senest d. 9. november 2018.

I 2017 var det Team Tvilling, der modtog Aalborg Kommunes Handicappris.