Integration Aalborg

4421

Vi henviser til vores søsterside www.integrationaalborg.dk, hvor vi har samlet alle de frivillige aktiviteter og hjælpetilbud inden for flygtninge- og integrationsområdet i Aalborg Kommune.

Mange forskellige parter samarbejder om den gode modtagelse af flygtninge: frivillige sociale foreninger, kommunale medarbejdere, idrætsforeninger, lokale frivilliggrupper, samråd, borgerforeninger, kirker, moskeer og enkeltstående ildsjæle. De betyder, at der er rigtig mange aktiviteter og tilbud, og at der hele tiden opstår nye tiltag, som det kan være svært at følge med i.

For at skabe overblik har vi inddelt dem i kategorierne;

  • Sociale fællesskaber
  • Sproghjælp
  • Rådgivning
  • Idræt
  • Praktisk hjælp
  • Økonomisk hjælp

Kategorierne finder du på søstersiden.