Støtteforeningen Kamillus Aalborg

690
Foreningen støtter KamillianerGaardens Hospice på flere måder og er med til at udbrede kendskabet til Hospice og styrke hospicebevægelsen og den palliative indsats i regionen. Foreningen er på mange fronter med til, at arbejde for en værdig og respektfuld behandling af uhelbredeligt syge og døende medmennesker og deres pårørende.
Det frivillige arbejde i foreningen:
Værter ved måltiderne, havefrivillige, besøgsvenner, vågetjeneste, musikfrivillige, plantevandere, linnedmedhjælpere, kaffemedarbejdere m.m.
KamillianerGaardens Hospice, Kastetvej 3
Inger Grønhøj, Frivilligkoordinator
Email: kamillus@hospice-aalborg.dk
Tlf. 4032 2736
Aalborg 9000