Støtteforeningen for Hospice Vangen (Kamilius Aalborg)

755
Hospice Vangen
Studievej 25
9400 Nørresundby
96 31 11 00
Antal pladser: 15
Etableringsår:1999
Foreningen støtter Hospice vangen på flere måder og er med til at udbrede kendskabet til Hospice og styrke hospicebevægelsen og den palliativ indsats i regionen. Foreningen er på mange fronter med til, at arbejde for en værdig og respektfuld behandling af uhelbredeligt syge og døende medmennesker og deres pårørende.
Det frivillige arbejde i foreningen:
Værter ved måltiderne, havefrivillige, besøgsvenner, vågetjeneste, musikfrivillige, plantevandere, linnedmedhjælpere, kaffemedarbejdere m.m.
Formand:
Birte Rasmussen
bra@70151000.dk
70 15 10 00 / 21 41 85 40
Kasserer: 
Per Emborg
hpe@gvdnet.dk
22 53 26 85