Kildehuset

2167

Kildehuset, et Fountain House er et klubhus, som er struktureret på en sådan måde, at mennesker med en psykisk sygdom kan få hjælp til at komme videre i tilværelsen gennem udviking af kompetencer – det være sig personlige, sociale såvel som faglige.

Kildehuset – Fountain House er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Aalborg Kommune.

Der er ingen visitation til Kildehuset. Du kan ringe på tlf. 99 31 60 00 og aftale tidspunkt for et besøg. Ved besøget får du en rundvisning af et medlem, og efterfølgende en snak med medlemmet og en medarbejder om vores hverdag og, hvordan du kan bruge huset i din recoveryproces.

Kontaktinformationer: Kildehuset, Anders Mørchsvej 1, 9400 Nørresundby

Tlf. 99 31 60 00

Mail: kildehuset@aalborg.dk

Hjemmeside: http://kildehuset-fountainhouse.dk/forside.aspx