Kirkens Korshærs Gårdprojekt

741
Gårdprojektet er et aktivt arbejdsfællesskab, med et tilbud om nærhed og omsorg for mennesker med sociale problemer såsom misbrug og psykiske lidelser.

Gårdprojektet er blandt andet, at der er tale om et vigtigt socialt tilbud til de mest udsatte i Aalborg. Gårdprojektet drives med et stort frivilligt engagement, der er kendetegnet ved, at de tre ansatte medarbejdere i dagligdagen støttes af 14 frivillige, som på skift er på Gårdprojektet en dag om ugen.

Gårdprojektets tilbud tager udgangspunkt i gårdens hverdag, som består af vedligeholdelse af huset, dyrkning af jorden, madlavning, træ og smedjearbejde, lysestøbning og forskellige former for kreativt arbejde.

Afdelingsleder Annemette Svenning Andersen beskriver Gårdprojektet på følgende måde:

”Her er man “deltager” og ikke “bruger” eller “gæst”. Man er en del af et fællesskab. Her forventes det, at man både bidrager og modtager – altså man deltager i en hverdag, hvor hver enkelt person er værdifuld i skabelsen af den gode dagligdag. Det giver ligeværd og ansvarsfølelse”.

Nørkæret 75
Email; gaardprojektet@kirkenskorshaer.dk
Tlf. 9831 7454.
9270 Klarup