Kommunens frivillige kan fremover blive forsikret

1281

Folketinget har vedtaget et lovforslag, der fra den 1. juli 2017 giver kommuner og regioner mulighed for at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring for de borgere, der yder en frivillig indsats.

Aalborg Kommune har derfor snart mulighed for at forsikre deres frivillige, på samme vilkår som ansatte.

I De Frivilliges Hus Aalborg glæder vi os over, at vilkårene for de frivillige kan forbedres. Vi oplever hver dag at frivillige yder en stor indsats for samfundet, og vi mener derfor, at deres engagement kræver gode rammer og tryghed.

For Aalborg Frivilligråd har forsikring af frivillige i mange år været en mærkesag. Formand for Aalborg Frivilligråd, Lene W. Hansen, har i forbindelse med den nye lov skrevet følgende:

Forsikring af frivillige – GODT NYT? 

Der er nu blevet vedtaget en lov om forsikring af frivillige. Det har i flere år været en mærkesag for Aalborg Frivilligråd. Så det burde vel være sådan, at det er svært at få armene ned, når der nu er vedtaget en lov om forsikring af frivillige. Desværre er det næsten sådan, at det er svært at få armene op. Loven er nemlig udformet, så der alene er tale om, at kommunerne KAN forsikre frivillige. Den interesse og bevågenhed, som frivillige omfattes af, er rigtig dejlig. Alle vil gerne have ros og skulderklap for det, der går godt. Men det er også vigtigt, at de institutioner og arbejdspladser, der nyder godt af de frivilliges engagement, tager ansvar, hvis eller når noget går galt.

Efter lovens vedtagelse har Aalborg Kommune rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening for at få ensartede regler for forsikring. Som frivillige sidder vi så igen – nå nej, vi “sidder” jo ikke – mens vi venter på et resultat. Det er sådan, at forsikringer er noget, det er bedst IKKE at have brug for, MEN de skal altid være i orden, hvis uheldet er ude! Vi venter og krydser fingre for, at KL arbejder hurtigt, for loven træder i kraft d. 1. juli d.å.