Kompetencecenter for sårbare patienter og patienter med anden etnisk baggrund

751

Kompetencecenter for sårbare patienter og patienter med anden etnisk baggrund hjælper patienter med komplekse og sammen satte helbredsproblemer med koordinering af deres behandlingsforløb.

Et tværfagligt team bestående af socialmedicinsk afdelingslæge, socialkonsulenter og sygeplejerske. Man skal henvises til tilbuddet af læge.

 

Badehusvej 1

9000 Aalborg

Tlf. 9764 5140

https://www.aalborguh.rn.dk/kompetencecenterSP