Landsorganisationen Mod Seksuelle Overgreb

801
Har du været udsat for seksuelle overgreb?
Ring 2077 1120,  for hjælp ved mistanke om seksuelle overgreb.
Se her hvilke rettigheder og muligheder du har for støtte, hvis du har været udsat for seksuelle overgreb.
OBS. Landsorganationen yder ikke rådgivning eller støtte til enkeltpersoner, som har været udsat for seksuelt misbrug – disse henvises til at kontakte et af vores medlemscentre.
LANDSORGANISATIONEN MOD SEKSUELLE OVERGREB ER EN LANDSORGANISATION BESTÅENDE AF STØTTECENTRE OG ANDRE ORGANISATIONER, HVIS HOVEDOPGAVE ER AT BEKÆMPE ALLE FORMER FOR SEKSUELLE OVERGREB VED AT AFTABUISERE, SYNLIGGØRE, FOREBYGGE OG AFHJÆLPE FØLGERNE AF SEKSUELLE OVERGREB. 
LANDSORGANISATIONEN HAR ENDNU IKKE EGET SEKRETARIAT ELLER EGEN ADRESSE, MEN KAN KONTAKTES VED  SKRIFTLIG HENVENDELSE TIL 
Landsorganisationen mod Seksuelle Overgreb LMSO
(Danish Organisation against Sexual Abuse)

mail:  kontakt@lmso.dk
 eller de enkelte bestyrelsesmedlemmer
Hotline-telefon: tlf.nr. 20 77 11 20 for hjælp ved mistanke om seksuelle overgreb.