Landsorganisationen mod Seksuelle Overgreb

2718
Landsorganisationen mod Seksuelle Overgreb er en landsorganisation bestående af støttecentre og andre organisationer, hvis hovedopgave er at bekæmpe alle former for seksuelle overgreb ved at aftabuisere, synliggøre, forebygge og afhjælpe følgerne af seksuelle overgreb.
Har du været udsat for seksuelle overgreb?
Ring 2077 1120,  for hjælp ved mistanke om seksuelle overgreb.
OBS. Landsorganisationen yder ikke rådgivning eller støtte til enkeltpersoner, som har været udsat for seksuelt misbrug – disse henvises til at kontakte et af vores medlemscentre.

Landsforeningen mod Seksuelle Overgreb

Hotline-telefon: 2077 1120, Mail: kontakt@lmso.dk

http://www.lmso.dk