Landsforeningen LEV (udvikling for udviklingshæmmede)

918
LEV er en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende og andre interesserede – dannet i 1952.
Det økonomiske grundlag for LEVs arbejde skyldes i høj grad støtten fra foreningens i dag ca. 10.000 medlemmer og andre interesserede. LEVs årlige landsindsamling – Forglemmigej-dagen – finder sted den sidste fredag i august. LEV modtager desuden offentlig støtte i forbindelse med specifikke projekter.
LEV er organisatorisk opbygget af et antal kommunekredse og et antal tilknyttede landsdækkede foreninger, der arbejder for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende.
Facebook: http://www.facebook.com/Landsforeningenlev

Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf. 36 35 96 96