Lev Uden Vold

1425

Hvert år udsættes op mod 33.000 kvinder og 13.000 mænd for fysisk vold i nære relationer, og dermed er der også cirka 46.000 voldsudøvere.

Fem organisationer – Danner, Dialog mod Vold, Mødrehjælpen, LOKK og Fundamentet – er gået sammen om at skabe en ny national enhed mod vold i nære relationer med titlen: Lev Uden Vold.

Lev Uden Vold er en nyetableret organisation, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp, når det gælder vold i nære relationer, både for voldsramte og voldsudøvere. Lev Uden Vold har netop lanceret både en juridisk rådgivning og en national hotline til både voldsudsatte kvinder og mænd, voldsudøvere, pårørende og fagprofessionelle.

Læs mere her: https://levudenvold.dk/

lev uden vold