Leverforeningen

1323
Foreningens formål er at varetage interesserne for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningen driver informations og rådgivningsvirksomhed om leversygdommes fysiske, sociale og økonomiske konsekvenser og varetager udadtil medlemmernes interesser i relation hertil.