Ligeværd

459

Ligeværd er en forening for unge med særlige behov, en forening for forældre og pårørende og en forening for skoler og uddannelsessteder.

Ligeværd er et fællesskab bestående af tre organisationer, der på hver deres måde arbejder for at skabe bedre uddannelses-, beskæftigelses-, bolig- og sociale vilkår for mennesker med særlige behov. Foreningens fælles værdier er ligeværdighed og lige muligheder for alle, også for mennesker med særlige behov.

Ligeværds tre medlemsorganisationer er:

  1. Ligeværd Forældre og Netværk
  2. Unge for Ligeværd
  3. Ligeværd Fagligt Forum

 

Ligeværd

https://da-dk.facebook.com/ligevaerd/

https://www.ligevaerd.dk